Første undersøgelse

Ved første konsultation er der fokus på at lave en grundig undersøgelse/udredning af din problemstilling med dine mål, forventninger og behov i centrum. Derfor er første konsultation altid minimum 1 times varighed.

Dette involverer en samtale om dit problem og baggrunden for problemets opståen samt mulige faktorer, der kan have indflydelse på dit nuværende problem. F.eks. hvordan dine hverdagsbelastninger er, hvilke aktiviteter du foretager dig og om du har tidligere skader eller andre sygdomme.

Selve undersøgelsen har til formål at finde frem til, hvor dine symptomer kommer fra, og hvordan din funktion er påvirket. Kroppen undersøges specifikt og som en helhed, så der skabes et helhedsindtryk af, hvorfor din belastning er opstået og måske vedligeholdes.

Som afslutning på første konsultation laver vi sammen en plan for behandling der tager udgangspunkt i netop dit problem, dine ønsker og muligheder samt dine behov.

Typisk indeholder første konsultation også en opstart på behandling, evt. øvelser og vejledning.

Behandling

Som en del af behandlingen tilbyder vi særlige behandlingsmetoder og tilgange, som er en del af muskuloskeletal fysioterapi (manuel terapi) – herunder bl.a.:

– Specifikke øvelser til dig og dit problem.

– Information, samtale og vejledning (forståelse af problemet, smertemekanismer, faktorer der kan vedligeholde eller mindske problemet, muligheder for håndtering og smertehåndtering, forebyggelses- og behandlingsmuligheder samt generelle redskaber til at ændre livsstil og vaner)

– Specifikke manuelle teknikker (til led, muskler, bindevæv, nervevæv)

 

Behandlingen er altid et samarbejde mellem dig og mig. Her sættes fokus på en stærk fælles alliance og opsætning af realistiske målsætninger som giver mening og værdi for dig. Fokus vil bl.a. være på håndtering af din problemstilling vha. øvelser der skaber balance, mindsker dine smerter og genvinder din funktion samt vejledning til hverdagen. Dertil også klæde dig på til hvordan du forebygger at et lignende problem kan opstå i fremtiden.

Udover ovenstående kan vi tilbyde nogle mere specifikke tillæg til vores behandling bestående af hvordan vi i fællesskab, ved hjælp af målinger på din trivsel / vores samarbejde / dine smerter og evne til fysisk funktion / samt dine specifikke mestringsstrategier, kan fokusere endnu mere direkte på din samlede sundhedsfremme. 

 

Scroll to Top