Klinisk supervision

 

Jeg har 12 års erfaring som mentor – individuelle som gruppe mentoring af fysioterapeuter, som har ønsket hjælp til videre udviklingsområder. I 2020 har jeg, som en del af en arbejdsgruppe under Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF), medvirket til at designe og udforme en supervisionsuddannelse som nu er en realitet på Københavns Professionshøjskole (KP), således at andre fagprofessionelle kan gøre dette til en mere professionel levevej. Læs mere herom: Supervision, coaching og mentorskab.

Jeg tilbyder klinisk vejledning og supervision til fysioterapeuter, som ønsker personlig og faglig udvikling og til fysioterapeuter som er i gang med videreuddannelsen i Mekanisk Diagnostik og Terapi (MDT – McKenzie Metoden) med fokus på:

 

  • Undersøgelse og diagnostik
  • Klinisk ræsonnering og hypotesekategorier
  • Kommunikation og interaktion / alliance skabende arbejde med patienten
  • Praktiske færdigheder og evt. teori
  • Egen personlig udvikling
  • Mål for videre forløb

En individuel supervisionsseance involverer typisk en time med patient (hvor supervisanten “er på”) og en time med efter-supervision. Dvs. i alt 2 timers supervision pr. seance. Supervision kan også tilrettelægges som gruppesupervision med 3-5 deltagere; her kommer nogle “på” med individuel supervision, mens de øvrige i gruppen har en specifik opgave at fokusere på imens således at alle samlet set interagerer og er en del af læringsmiljøet / gruppesupervision. Eller der kan planlægges fokusområder for en supervisionsseance, som dermed kommer til at minde om en workshop (f.eks. praktiske færdigheder, klinisk ræsonnering eller kommunikation). Hver session afsluttes med en scoring af sessionen på et evidensbaseret dialog og evalueringsredskab, således at vi sikrer vi kommer omkring dine/jeres forventninger og behov.

For dig som vil lidt mere og intensivere fokus i din behandling

 

I perioden 2018-2021 år har jeg i Recovery Institute ApS opbygget og ydet supervision til specialist uddannede fysioterapeuter i DK som håndterede forløb for sundhedsforsikringer til mennesker med problemstillinger, der var blevet opgivet at håndtere i andre behandlingsregi og som var truet på erhverv. Alle disse forløb involverede målinger fra session til session med patienten ved hjælp af evidensbaserede dialog og måleredskaber som blev scoret i en database, jeg har medvirket til at opbygge, således at den enkelte terapeut ved hjælp af formativ assessment kunne tilrettelægge dagens session. Dette udvidede supervisionsforløb er også en mulighed for dig, som ønsker at gøre det direkte helhedsorienterede arbejde med Bio/Psyko/Social/Alliance og Mestring håndtering til din professionelle levevej!

 

En individuel supervisionsseance involverer typisk en time med patient (hvor supervisanten “er på”) og en time med efter-supervision. Dvs. i alt 2 timers supervision pr. seance. Supervision kan også tilrettelægges som gruppesupervision med 3-5 deltagere; her kommer nogle “på” med individuel supervision, mens de øvrige i gruppen har en specifik opgave at fokusere på imens således at alle samlet set interagerer og er en del af læringsmiljøet / gruppesupervision. Eller der kan planlægges fokusområder for en supervisionsseance, som dermed kommer til at minde om en workshop (f.eks. praktiske færdigheder, klinisk ræsonnering eller kommunikation). Hver session afsluttes med en scoring af sessionen på et evidensbaseret dialog og evalueringsredskab, således at vi sikrer vi kommer omkring dine/jeres forventninger og behov.

Anbefalinger

 

“I forbindelse med et klinisk projekt har jeg arbejdet med Charlotte Krog som sparringspartner. Det har været en rigtig god oplevelse for en erfaren kliniker. Det giver ekstra dimensioner på processen i forhold til opbakning, nuancer og perspektivering. Charlotte er god til at holde en afklaret, reflekterende rolle og kommer med konkret, konstruktiv feedback. I forhold til fremtidige projekter for Charlotte kan jeg klart give hende mine anbefalinger.”

– Claus Kærgaard

For booking af supervision

 

For aftale om supervision kontakt Charlotte venligst på telefon: 61761816 eller på mail@fysiospecialistteam.dk

Scroll to Top