Charlotte Krog

Som godkendt specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi og Dip. MDT besidder jeg det højeste  kompetenceniveau i fysioterapi. Min fokus er altid på den grundige undersøgelse, hvor vi i fællesskab finder årsagssammenhængen til dine udfordringer og samarbejder om dine ønskede mål.

 

Jeg brænder for at omsætte viden til praksis og ord til handling. Jeg er optaget af, at de mennesker jeg arbejder med ikke blot hjælpes fra “minus til nul”, men at processen fortsætter fra “nul til plus”. 

 

Charlotte er:

Autoriseret Fysioterapeut

Dip. MDT, McKenzie’s højeste kompetenceniveau

Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi

Specialist i Ryg, nakke, kæbe og skuldre

Master i Positiv Psykologi (MoPP)

Masterclass i Feedback Informed Treatment (FIT)

Charlottes baggrund:

Charlotte har været fysioterapeut i mere end 25 år og har dedikeret sit arbejde som fysioterapeut til at arbejde med ryg- og nakkelidelser, hovedpine, kæbe samt skulder problemstillinger. Charlotte har bl.a. med sin store erfaring bidraget til Sundhedsstyrelsens udarbejdelse af Nationale Kliniske retningslinjer for behandling af discusprolaps i nakken. 
 

Hun er anerkendt som én ud af 29 specialister på landsplan i Muskuloskeletal Fysioterapi i Region Hovedstaden er hun én ud af fem.


De mange år som fysioterapeut og hendes specialist uddannelser og godkendelser, gør Charlotte til en unik behandler med stor erfaring, systematik, nærvær og optimisme i sin tilgang. Hun sørger for at ethvert forløb skræddersyes ned til mindste detalje, men samtidig simplificeres og gøres overskueligt.


Hendes tilgang til undersøgelse og behandling er altid en aktiv personlig tilgang, hvor I i fællesskab arbejder mod dine mål med fokus på dine forventninger til hende og til behandlingen forløb.


Hun besidder det højst opnåelige kompetenceniveau inden for Mekanisk Diagnostik og Terapi kendt som McKenzie Metoden – Dip. MDT, hvor hun igennem mange år også  er godkendt underviser; eksaminator og bestyrelsesmedlem. Netop MDT er en pålidelig, grundig og reproducerbar undersøgelses- og behandlingstilgang. Metoden har en aktiv patient tilgang, hvilket på sigt gør patienten uafhængig af behandleren. Dette har i mange undersøgelser vist sig at være vejen ud af langvarige smerter. 


Dertil kommer at hun har en Master i Positiv Psykologi (MoPP) fra Århus Universitet – fokus på optimal menneskelig trivsel og funktion. Hendes masterafhandling fra 2015 hvor hun opsatte en model til at måle effekt inden for de områder evidensen har vist, man skal kunne mestre, for at skabe værdi for sine patienter og få succes med behandlingen, har bragt hende vidt nationalt som internationalt.


Charlotte står altid klar til at hjælpe dig!

Charlotte Krog er uddannet fysioterapeut og fik sin autorisation fra Sundhedsstyrelsen i januar 1994. Efterfølgende er hun uddannet ved “Two Rivers Physical Therapy Sport and Spine Medicine Clinic”, MN, USA, hvor hun opnåede det højeste kompetenceniveau i verden inden for Mekanisk Diagnostik og Terapi (MDT – McKenzie-metoden). I 2005 blev hun anerkendt som Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi af Danske Fysioterapeuter. I 2015 blev hun Master i Trivsels- og Ressourcepsykologi med retning i Positiv Psykologi (MoPP) fra Århus Universitet. Hun er nu på Masterclass-niveau i Feedback Informed Treatment (FIT), et evidens-baseret dialog- og evalueringsredskab. Et redskab udviklet til professionelle behandlere.


 • 2021 (2013 + 2005): Specialist I Muskuloskeletal Fysioterapi godkendt af Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF). Man re-certificeres ca. hvert 7. år.
 • 2016 -> Feedback Informed Treatment (FIT) Uddannelsesforløb / Masterclass v/Scott D. Miller & Susanne Bargmann, The International Center for Clinical Excellence, Chicago, USA
 • 2015: Master i Positiv Psykologi / Trivsels- og ressourcepsykologi (MoPP), Århus Universitet Campus Emdrup
 • 2005 + 2013: Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi, Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF)
 • 1997: Diplom i Mekanisk Diagnostik og Terapi (Dip. MDT) hos ”Two Rivers Spine Rehabilitation & Sports Medicine Clinic”, Coon Rapids, Minnesota, USA
 • 1994: Autoriseret Fysioterapeut, Aalborg
 • Januar 2022-> FYSIO Specialist Team, Stifter og ejer 
 • Oktober 2015 – 2021, Københavns Fysioterapi medejer (opbygge en specialist klinik)
 • August 2002 – September 2015, Vesterbro Fysioterapi / Fysisk Form
 • August 2002 – September 2003, FysioWork, Royal Copenhagen, København ,
 • Juni 1995 – August 2002, McKenzie Certificeret Klinik v/ Uffe Lindstrøm, Aalborg
 • September 1994 -Juni 1995, Aalborg Sygehus Syd Ortopædkirurgisk gruppe. Skulderkirurgi og Idrætsmedicinske område
 • Februar 1994 – September 1994, Hjørring Sygehus Neuromedicinsk gruppe samt bassinbehandling af rygpatienter
 • Juli 1993, Farsø Sygehus. 1 mdrs. sommerferie vikariat som fysioterapeutstuderende

Charlotte har siden 1995 hovedsageligt beskæftiget sig med mennesker der har haft problemstillinger i bevægeapparatet med særlig fokus på ryg, nakke, kæbe og skuldre og ligeledes deltaget i flere forskningsprojekter omhandlende dette.


Udover at arbejde med patienter skriver hun artikler til danske og internationale tidsskrifter, underviser på efteruddannelseskurser for fysioterapeuter, læger og andre sundhedspersonaler, holder foredrag, er mentor, bestyrelsesmedlem, oplægsholder på Nationale såvel som Internationale Kongresser samt andre faglige projekter.


Med mere end 25 års erfaring som problemløser og behandler af mennesker med tab af funktion og smerter relateret til især ryg, nakke, kæbe og skuldre har Charlotte åbnet Fysio Specialist Team Østerbro med det formål, at tilbyde målrettet udredning og behandling på specialist niveau med dine mål og behov i centrum. Her sættes bl.a. fokus på en stærk fælles alliance – og øvelser der skaber balance ved blandt andet at mindske dine smerter og genvinde din funktion ved at omsætte viden til handling.

 • 2019-20: Medlem af ”Supervisions-Arbejdsgruppe” under Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) om udformning af en supervisionsuddannelse på tværs af alle fysioterapeutiske faggrupper. NU en realitet på Københavns Professionshøjskole. Supervision, coaching og mentorskab – Københavns Professionshøjskole (kp.dk)
 • 2018 -> Medlem af FIT-ledernetværk Region Sjælland
 • 2018-> Underviser 7. semester fysioterapistuderende på Københavns Professionshøjskole KP og UCN Hillerød  x 2 årligt sammen med lektor Jonna Andersen i Klinisk Ræsonnering
 • 2018 -> Udpeget som specialerelevant repræsentant for DS-MDT i Dansk Selskab for Fysioterapis (DSF) Specialiseringsordning / godkendelse
 • 2017: Undervisning i lovgivning om journalskrivning og klinisk ræsonnering for 6. semester studerende. Fysioterapeutuddannelsen på Københavns Professionshøjskole
 • 2016: Underviser i Pædagogik, Psykologi og kommunikation (Modul 2), Fysioterapeutuddannelsen på Metropol, København
 • 2016: Undervisning i den BioPsykoSociale tilgang ved smerter, Fysio- og Ergoterapeuter, Center for kræft, København
 • 2015-2016: Medlem af arbejdsgruppen for national klinisk retningslinje (NKR) for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter under Sundhedsstyrelsen
 • 2007: Underviser på efteruddannelseskurser for fysioterapeuter, kiropraktorer og læger i MDT
 • 2007 -> Mentor for fysioterapeuter som ønsker at tilegne sig øget viden om undersøgelse, diagnostik og behandling af mennesker med muskuloskeletale problemstillinger
 • 2005-2017: Undervisning af praksisreservelæger på Herlev Hospital x 2 årligt – ”cervikal columna”
 • 2004-> Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi (DSMDT)
 • 1999-2003: Ansvarshavende redaktør på Nyhedsbladet inden for Mekanisk Diagnostik og Terapi
 • 1998 -> Censor på efteruddannelsen i Mekanisk Diagnostik og Terapi, DK
 • 2017: National clinical guidelines for non-surgical treatment of patients with recent onset neck pain or cervical radiculopathy. European Spine Journal, 26(9), 2242–2257. Af Kjær, P., Kongsted, A., Hartvigsen, J., Isenberg-Jørgensen, A., Schiøttz-Christensen, B., Søborg, B., Krog, C., Møller, C. M., Halling, C. M. B., Lauridsen, H. H., Nørregaard, J., Jørgensen, K. J., Hansen, L. V., Jakobsen, M., Jensen, M. B., Melbye, M., Duel, P., Christensen, S. W., & Povlsen, T. M. (2017).
 • 2012: Krog, C. Manual Therapy: A derangement of the Temperomandibular Joint; a case study using the Mechanical Diagnosis and therapy. 2012:17:483-486, 2012
 • 2009: Dagens Medicin: Den kroniske Rygpatient.
 • 2006: Danske Fysioterapeuter. Kliniske 10 minutter – Ipsilateralt Shift
 • 2004: Danske Fysioterapeuter Nr 2. ”Klassifikation af rygpatienter”
 • 2003: “Den siddende Stilling”, RH-Stole v/ Camilla Bøgild, København
 • 2000: Helse nr 3: 1. forfatter på ”Ryggens Ubarmhjertige Tilværelse”
 • 2000: Beskrivelse af MDT med fokus på cervikal columna til fagpersoner. Rygdoktoren v/Alan Jordan. Se rapport m/øvelsesbeskrivelse og billeder på www.rygdoktoren.dk
 • 1998: Manuel Medicin, DSMM, nr. 4 ”Centraliseringsfænomenet”
 • 1997: Diplomudd. MDT, USA. “Comparison and Contrast of the Cervical Spine with the Lumbar Spine. It´s Anatomical Sources and Mechanism of Production of Pain. Annotaded Reference list”
 • 1997: Diplomudd. MDT, USA. ”The Effect on Mechanical Therapy on Tissue Repair and Remodelling with Special Reference to the Spine”
 • 2015: Masterafhandling i Positiv Psykologi Århus Universitet. ”Giving clients a Voice: Client informed Physiotherapeutic practice”. Et Pilot Studie baseret på patienter klassificeret med cervikale og lumbale derangements som beskrevet a.m. McKenzie behandlet. Behandlet via formativ assessment ved hjælp af effektmålinger ud fra en Bio PsykoSocial Alliance og Mestrings kontekst. Fremlagt som inviteret som speaker til den Internationale McKenzie Konference september 2015.
 • 2004-2007: Københavns Rygcenter v / Fysioterapeut PhD Tom Petersen. Diagnostiker i en klinisk kontrolleret randomiseret undersøgelse omhandlende ”Effekt af MDT og kiropraktik til patienter med kronisk LBP med og/eller udstråling til UE mere end 6 uger”.
 • 1999-2002: Deltagelse i ”Fysioterapeutisk behandling af længerevarende Whip-lash følger” En Randomiseret Klinisk Undersøgelse af patienter henvist til skadestuen og reumatologisk Ambulatorium på Aalborg Sygehus Nord. Projektansvarlige Speciallæge i Reumatologi Ketil Bjerregaard & Adm. Overlæge i Reumatologi Glen Gorm Rasmussen.
 • 1995-1997: 3 måneders rehabiliteringsprogram med øvelser tilrettelagt efter individuel retnings-præference. McKenzie Metoden. Et Pilot Studie. Fremlagt på den Internationale McKenzie konference, Philadelphia, Pennsylvania, USA, 1997. Fysioterapeut Dip. MDT Uffe Lindstrøm og Cert. MDT Charlotte Krog.
  • 2024 Maj: Dansk Center for Hjernerystelse. Konference 2024, København.
  • 2023 September: Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi (DS-MDT). Ryg Symposium, Odense. 
  • 2023 April: Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF). Faglig konference / studiedag, København. Deltager som repræsentant / speaker for Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi (DS-MDT) sammen med Fysioterapeut Dip. MDT Mette Justesen
  • 2022 Marts: Danske Fysioterapeuters Fagkongres, Odense. Deltager som Keynote Speaker: Fremtidens Fysioterapi ”Er danske fysioterapeuter klædt på til fremtiden?”
  • 2019 Oktober: Seminar: MDT in all aspects. Nieuwegein, Holland. Deltager som foredragsholder
  • 2018: Temadag DSMDT “Behaviour Change: How do we increase motivation for change in patients? How do we allow them to reach their change journey, while encouraging them forward?2) Distress and fear: How to recognise and respond”? with Professor in Psychology Tamar Pincus, London – deltager som co-teacher!
  • 2018 Maj: Achieving Clinical Excellence (ACE) Conference Östersund, Sweden. Deltager som foredragsholder
  • 2018 April: “MDT konference – med nacken i fokus.” Läppstiftet, Göteborg. Deltager som foredragsholder.
  • 2017 September: “Patients Come First – Exploring Optimal Care”. 14th International Conference, San Francisco, USA
  • 2017 April: “Learning to Recognize Barriers for Recovery”, Seminar McKenzie Institute Finland i Tampere. Deltager som foredragsholder
  • 2017 Marts: Temadag ”Not on Track Patienter” DSMDT, Odense. Deltager som foredragsholder sammen med Steen Olsen
  • 2015 september: “With the Tide”. The 13th International McKenzie Conference, København. Deltager som foredragsholder
  • 2015 marts: Danske Fysioterapeuters fagkongres, Odense
  • 2014 marts: Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi – jubilæumskonference. Medarrangør, deltager og moderator.
  • 2013 marts: Årsmøde Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi / Praktiserende Fysioterapeuter, Kolding
  • 2012 september: “Onwards and Upwards: Pushing the Boundaries of Musculoskeletal Care” – 12th. International Conference in Mechanical Diagnosis and Therapy, Austin, Texas, USA
  • 2012 marts: Danske Fysioterapeuters Fagfestival, Odense
  • 2011 september: “Pain and Dysfunction – Clinical ans Scientific Update. The 11th Nordic Congress on Musculoskeletal Physiotherapy and Musculoskeletal Medicine, København
  • 2010 april: Nordisk Whiplash Konference, København
  • 2009 marts: Danske Fysioterapeuters Fagfestival, Odense
  • 2008 april: Fælles årsmøde MT gruppen, Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi og Praktiserende Fysioterapeuter, Korsør
  • 2007 april: Årsmøde Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi, Vejle
  • 2007 marts: “The Evidence Mounts”, The 10th International McKenzie Conference, Queenstown, New Zealand
  • 2006 marts: Danske Fysioterapeuters Fagfestival, Odense
  • 2005 september: Årsmøde McKenzie Institut DK, Kolding
  • 2005 juni: Den 9. Internationale McKenzie Konference, Kreta, Grækenland
  • 2004 september: McKenzie Institut DK – 10 års jubilæumsmøde, Middelfart
  • 2004 marts: Fælles årsmøde MDT, MT og DSMM, Kolding
  • 2003 november: Danske Fysioterapeuters Fagfestival Odense
  • 2003 september: Den 8. Internationale McKenzie Konference, Rom, Italien
  • 2002 (september): Årsmøde, Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi. Kolding
  • 2001 august: Den 7. Internationale McKenzie Konference, Ottawa, Ontario, Canada
  • 2001 april: Symposium vedr. Nakke- og rygproblemer. Hvordan tackles de og hvordan går det? Center for Sensory-Motor Interaction, Aalborg Universitet. Inst. MDT og Aalborg Sygehus Nord
  • 2000 juni: “When You’re The Expert,” McKenzie Institute North American Conference, Orlando, Florida, USA
  • 1999: Den 7. Nordiske Congress om Manuel Therapy, McKenzie Approach and Musculoskeletal Medicine, København 1999. Deltager og medarrangør
  • 1999 august: “McKenzie after the Millennium“, the 6ht International McKenzie Conference, Maastricht, Holland
  • 1998 august: Den Nordamerikanske McKenzie Konference, New Orleans, Louisiana, USA
  • 1996 september: Den Nordamerikanske McKenzie Konference, La Jolla, Californien, USA
  • 1995 september: Den 4. Internationale McKenzie Konference, Cambridge, UK
 • 2022 juni: Euromeeting / Faculty meeting online. McKenzie Institute International
 • 2021 juni: Europemeeting / Facultymeeting online. McKenzie Institute International
 • 2019 Maj/juni Europemeeting, Kos, Grækenland. McKenzie Institute International
 • 2016 juni: Europemeeting Poznan, Polen. McKenzie Institute International
 • 2013 juni: Euromeeting Helsinki, Finland. McKenzie Institute International
 • 2011 juni: Euromeeting Berlin, Tyskland. McKenzie Institute International
 • 2008 juni: Euromeeting Prag, Tjekkiet. McKenzie Institute International
 • 2007 marts: Facultymeeting Queenstown, New Zealand. McKenzie Institute International
 • 2006 juni: Euromeeting Holte, Danmark. McKenzie Institute International
 • 2005 juni: Probationary Faculty meeting / Facultymeeting Kreta, Grækenland. McKenzie Institute International
 • 2004 juni: Branch og Faculty Euromeeting, Korsika, Frankring. McKenzie Institute International
 • 2002 juni: Euromeeting branch- og faculty, Hamburg, Tyskland. McKenzie Institute International
 • 2022 December: Sundhedsstyrelsen – Opdatering og udarbejdelse af Nationale Kliniske Anbefalinger for behandling af patienter med smerter. Deltager som repræsentant for DS-MDT med Rasmus Dons, Fysioterapeut MSc
 • 2021 Oktober: Sundhedsstyrelsen – Opdatering af GRADE metoden ifm. udarbejdelsen af de Nationale Kliniske Anbefalinger
 • 2020 November: Workshop. Better Results – bliv endnu mere hjælpsom i det terapeutiske arbejde v/ Daryl Chow MA, Ph.D, Australien
 • 2020 Juni: FIT Supervision Intensive ONLINE. International Center for Clinical Excellence (ICCE) v/ psykolog PhD Scott D. Miller & Cynthia Maeschalck, B.A., M.A., C.C.C.
 • 2019 November: Positiv Psykologi: Seminar om resiliens. Århus Universitet Campus Emdrup.
 • 2019 April: Positiv Psykologi: Self Determination Theory: Hvordan dannes det harmoniske selv? V/ Lektor Ib Ravn, Århus Universitet Campus Emdrup
 • 2018 Maj: WHAT IS FIT, THE RESEARCH BEHIND IT AND HOW TO DO IT?
 • A one-day primer and crash-course with Professor Bruce Wampold and psykolog PhD Scott D. Miller!
 • 2017 Maj: FIT Masterclass – International Center for Clinical Excellence
 • 2017 Maj: Metakognitiv terapi v/ specialist i psykoterapi og supervision Linda Burlan Sørensen
 • 2017 April: ”World of Hurt” – A Guide to Classifying Pain course v/ Annie O’Connor
 • 2017 Marts: “Robuste Fællesskaber” v / Mads Bab, Gnist
 • 2016 Fordybende FIT (Feedback Informed Treatment) kursusforløb (10 dage) v/ Solution Henrik og Mette Vesterhauge-Petersen & Scott D. Miller, The International Center for Clinical Excellence, Chicago, USA
 • 2016 Februar: Tredje generations coaching – udvikling af værdiorienterede samtaler, der skaber ny viden, refleksioner og perspektiver v/ Reinhard Stelter, professor i coaching- og sportspsykologi, Københavns Universitet
 • 2016 januar: Næste skridt efter Feedback Informed Treatment (FIT) v/ Psykolog PhD Scott D. Miller.
 • 2015 oktober: Nudging – et redskab til adfærdsændring v/ Pelle Guldborg Hansen, Adfærdsforsker, Director ISSP og Formand for Dansk Nudging Netværk Syddansk og Roskilde Universitet
 • 2015 oktober: Metode GRADE (vurder bias og andre risiko kilder i studier), Sundhedsstyrelsen
 • 2015 September: MDT and the Athlete v/ Greg Lynch, NZ & Allan Besserlink, USA. McKenzie Institute International
 • 2013-2015: Master I Positiv Psykologi (MoPP). Århus Universitet, Campus Emdrup
 • 2012 November: Skulder workshop v/Grant Watson, McKenzie Institute International
 • 2012 November: Advanced Extremity course v/ Grant Watson, McKenzie Institute International
 • 2012 Marts: MT3 v/ David Poulter, København
 • 2011 Januar-Maj: Kognitions- og neuropsykologi, UCC (9 ECTS)
 • 2010 September-December: Videnskabsteori- og Metode i Pædagogik og Psykologi, UCC (9 ECTS)
 • 2010 Maj: Supervision og co-teaching v/ Jan Rohwede
 • 2009 Marts: Shoulder- and Neck advanced problems v/ David Poulter, København
 • 2009 Marts: Around the hip v/ David Poulter, Nova Care, USA
 • 2008 Oktober: Differentialdiagnostik, reumatologi og røde Flag v/speciallæge Bente Thomsen. Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi
 • 2007 Maj: Moving with Pain v/ Professor Lorimar Moseley. Danske Fysioterapeuter
 • 2007 Maj: Understanding and Explain Pain v/ Professor Lorimar Mosely. Danske Fysioterapeuter
 • 2006 Maj: Rehabilitering af neurologiske skadede patienter. Danske Fysioterapeuter
 • 2006 Marts: “Practical application of the principles of evidence based practise in the examination and diagnosis of patients with low back and referred pain”. PhD/ Tom Petersen & Mark Laslett
 • 2006 Marts: Skulderskader v/ Peter Rheinlænder, Dansk Selskab for Idrætsterapi
 • 2006 Februar-Maj: Coaching – at udvikle egne og andres ressourcer med fokus på muligheder og potentiale, V/ Rune Homan, Danske psykologer
 • 2005 September: Stress og depression v/ MD og Hjerneforsker Peter Lund Madsen, København
 • 2005 Juni: Probationary Workshop, Kreta, Grækenland. McKenzie Institute International
 • 2005: Knæundersøgelse og diagnostik v/ Fysioterapeut Peter Rheinlænder. Dansk Selskab for Idrætsterapi
 • 2004 Oktober: Stress og depression v/ overlæge i Psykiatri Poul Vibech, København
 • 2004 Maj: Supervision til Kliniske vejledere I KBH v/ Psykolog Margrethe Høst Poulsen. Kliniske Vejledere (KUF)
 • 2004 Maj: Mulligan Concept. Level One v/Annette Bishop, UK
 • 2003 Oktober: Exercise Ball Therapy v/ Lotte Paarup. Pro-Academy
 • 2002 November: MDT Part E v/ Dip MT og Dip MDT Grant Watson, NZ, McKenzie Institute International
 • 2001 Oktober: 7 Habits of Highly effective people. Covey Institut DK
 • 2000 Februar: How to write a Case Report v/ PhD Hans Lund. Dansk Selskab for Forskning i Fysioterapi
 • 1999 Maj: Muscle Energi Tecnic (MET) v/ Birthe Carstens. Faggruppen for Manuel Terapi
 • 1998 Maj: Lægekursus Mekanisk Diagnostik og Terapi v/ MD Ron Donelson og MD Charles Aprill, USA. Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi.
 • 1998 Februar: “McConnell Approach to the problem Shoulder” v/ Pieter Boidin. Faggruppen for Idrætsfysioterapi
 • 1997 December: Diplom exam MDT (Dip. MDT), Minneapolis, MN, USA
 • 1997 September-December: Diploma Mekanisk Diagnostik og Terapi (teoretisk & klinisk), Two Rivers Spine Rehabilitation & Sports Medicine Center, MN, USA
 • 1997 September: Myofasciel Realise v /Dip. MT Per Kjær. Faggruppen for Manuel Terapi
 • 1997 Maj: ”Temadag om Rygbehandling”. Danske Fysioterapeuter
 • 1997 Marts: ”Ondt i Ryggen” v/ MD Tom Bendix og Kiropraktor Alan Jordan, Aalborg Sygehus
 • 1997 Febr.: Credentialling Exam (Cert. MDT), Århus. Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi
 • 1996 September: MDT Part D v/ Beverly Dalziel Dip MDT og Dip MT, McKenzie Institute Int.
 • 1996 Maj: MDT Part C v/ Paula Van Wijmen, Dip MDT og Dip MT. McKenzie Institute International
 • 1995 December: MDT Part B v/ Paula Van Wijmen, Dip MDT og Dip MT. McKenzie Institute Int.
 • 1995 April: MDT Part A v/ Beverly Dalziel Dip MDT og Dip MT. McKenzie Institute International
 • 1995 Maj: Skulder-kursus på Aalborg Sygehus Syd v/ Mogens Dam og John Verner. Faggruppen for idrætsfysioterapi
 • 1991-1994: Fysioterapeutuddannelsen på Fysioterapeutskolen i Aalborg
 • 2023 September: “Hjernerystelser / Commotio”. Cand. Psych PhD Hana Malá Rytter
 • 2023 Juni: “CFT (Cognitiv Funktionel Terapi)”.  Kasper Ussing Fysioterapeut 
 • 2023 Juni: “Tydelig Kommunikation”. Amanda Lagoni, Terapeut
 • 2023 Juni: “Metakognitiv Terapi mod søvnproblemer”. Anna Frost og Albert Mogensen, Cand Psych.
 • 2023 Maj: “Sådan bliver du bedre til at lytte”. Anders Stahlschmidt, Journalist
 • 2023 Januar: “Bliv bedre til at læse og forstå de mennesker du møder på dit arbejde”. Niels Krøjgaard, PEI, Manchester
 • 2022 November: “Træn dit nervesystem ud af stress”. Ane Katrine Beck, Cand Psych
 • 2022 Oktober: “Når søvnen driller”. Helle Bentzen, Søvnspecialist
 • 2022 Oktober: “Placebo – kan man tænke sig rask?”. Lene Vase, Professor, DMSc, PhD, Department of Psychology and Behavioural Sciences, Aarhus University
 • 2022 Marts: True North “Energi og Motivation”
 • 2022 Januar: True Norths Vanedesign
 • 2021 September: Hjernens natteliv v/ Maiken Nedergaard, Hjerneforsker og professor v/ Københavns Universitet & Rochester University
 • 2021 September: Kend forskellen på stress, angst og depression. PP Clinic v/ speciallæge i psykiatri Jesper Karle og psykolog Cathrine Mariager
 • 2021 August: Styrkefokuseret feedback v/ Feedwork
 • 2021 april: Stress og stresshåndtering. Hvad siger forskningen? Bobby Zachariae Cand.psych., Dr. Med og professor ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
 • 2021 marts: Træn din hjerne. Troels W. Kjær. Hjerneforsker, overlæge ved Neurofysiologisk Afd. På SjællandsUniversitetshospital og professor ved Københavns Universitet
 • 2021 marts: Forstå din søvn. Birgitte Rahbek Kornum, Hjerneforsker PhD med speciale i søvnens biologi
 • 2021 februar: Tarmens tabuer. Lotte Fynne speciallæge og forsker i tarmlidelser
 • 2021 februar: En kur mod gigt. Mogens Pfeiffer Jensen, overlæge og PhD i reumatologi
 • 2020 november: Positiv Psykologi – det gælder livet. Hans Henrik Knoop, psykolog PhD
 • 2020 oktober: Angst og struktur. Henrik Høgh-Olesen, Cand. Psych., Professor Århus Universitet
Scroll to Top