Priser for behandling

 

Tilskud for Første konsultation kr. 133,-

Tilskud for Normal konsultation kr. 88,-

 

Standard behandling

Første konsultation
60 min.   Kr. 785,-

 • Grundig udredning af dit problem
 • Grundig klinisk undersøgelse
 • Gennemgang af kliniske fund
 • Behandlingsplan, mål og ønsker
 • Påbegyndt behandling

45 min.   Kr. 585,-

 • Opsamling fra tidligere konsultation
 • Re-test og opfølgning på seneste kliniske undersøgelse
 • Behandling, information og vejledning
 • Justering og planlægning af øvelser

30 min.  Kr. 395,-

 • Det går som forventet med dit problem
 • Opsamling fra tidligere konsultation
 • Justering og planlægning af øvelser
 • Information og vejledning

Udvidet behandling

Første konsultation
75 min. fra 950 kr.

 • Grundig udredning af flere problemer
 • Grundig klinisk undersøgelse af flere problemer
 • Gennemgang af flere kliniske fund
 • Behandlingsplan, mål og ønsker
 • Påbegyndt behandling
 • Effektmål af smerte, funktion og trivsel

Online behandling

Første konsultation
45 min. Kr. 575,-

 • Grundig udredning af dit problem
 • Grundig klinisk undersøgelse
 • Behandlingsplan, mål og ønsker

Online behandling

Normal konsultation
30 min.  Kr. 395,-

 • Opsamling fra tidligere konsultation
 • Re-test og opfølgning på seneste kliniske undersøgelse
 • Justering og planlægning af øvelser

Tilskud og dækninger

 • Første konsultation
  Tilskud Sygesikring Danmark 133 kr.
 • Normal konsultation
  Tilskud Sygesikring Danmark 88 kr.
 • Klinikken samarbejder med en lang række sundhedsforsikringer – kontakt din sundhedsforsikring for at høre om netop dine dækningsmuligheder.

Dækning og tilskud fra disse sundhedssikringer 

 
Codan

GF

Danica

IF

Skandia

Danmark

Mølholm

Topdanmark

 

Nordea

Tryg

 Dansk Sundhedssikring

PFA

Bliver du forhindret i at komme til vores konsultation, bedes u melde afbud senest 24 timer gør din aftale på: mail: mail@fysiospecialistteam.dk eller tlf / sms:  61 76 18 16.

Ja du skal betale fuldt honorar.

Du kan betale kontant; med Mobile Pay på nr. 188148 eller ved bankoverførsel.

Nej. Fysiospecialistteam arbejder uden for sygesikringen, men du kan stadig få tilskud fra Sygeforsikringen Danmark. Fysiospecialistteam er en speciale klinik med højt fagligt niveau og kort ventetid.

Har du en sundhedsforsikring betaler de nogle gange det hele og andre gange dele af dit behandlingsforløb. Jeg kan afregne direkte med din sundhedsforsikring, så du ikke selv skal lægge hele beløbet ud selv.

Dertil kommer at såfremt du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, så kan jeg også indberette direkte til dem.

Ved din første konsultation har vi fokus på at lave en grundig undersøgelse / udredning af dit problem med dine mål, forventninger og behov i centrum. Derfor er 1. konsultation altid min 1 times varighed. Dette involverer en samtale om dit problem og baggrunden for hvordan dit problem er opstået samt mulige faktorer der kan have indflydelse på dit problem. Det kan være hvordan dine hverdagsbelastninger er, hvilke aktiviteter du foretager dig og om du har tidligere skader eller andre sygdomme som jeg skal tage hensyn til eller som kan have indflydelse på nuværende. Selve undersøgelsen har til formål at finde frem til hvor dine symptomer kommer fra og hvordan de påvirker dit funktionsniveau. Kroppen undersøges både specifikt og som en helhed, så der skabes et helhedsindtryk af, hvorfor din belastning er opstået og muligvis vedligeholdes. Som afslutning på første konsultation laver vi sammen en plan for behandling, der tager udgangspunkt i netop dit problem, dine ønsker og behov samt muligheder. Typisk indeholder første konsultation også opstart på behandling, øvelser og information.

 

Som en del af behandlingen tilbyder jeg særlige behandlingsmetoder og tilgange som er en del af det muskuloskeletale fysioterapi (manuel terapi) – herunder bl.a.:

– Specifikke øvelser til dig og dit problem

– information, samtale og vejledning (forståelse / indsigt i dit problem, smertemekanismer, indsigt i faktorer som kan forværre eller forbedre dit problem; muligheder for håndtering og smertehåndtering; forebyggelses- og behandlingsmuligheder samt generelle redskaber til at ændre livsstil og vaner.

– Specifikke manuelle teknikker til led, muskler, bindevæv og nervevæv. Behandlingen er altid et samarbejde mellem dig og mig. Her sættes fokus på en stærk fælles alliance og opsætning af realistiske målsætnigner som giver mening og værdi for dig. Fokus vil bl,a, være på håndtering af din problemstilling vha. øvelser der skaber balance, mindsker dine smerter og genvinder din funktion samt vejledning til hverdagen. Dertilogså klæde dig på til hvordan du forebygger at et lignende problem kan opstå i fremtiden.

Udover ovenstående kan jeg tilbyde flere specifikke tillæg til vores behandling bestående af hvordan vi i fællesskab, ved hjælp af målinger på din trivsel | vores samarbejde | dine smerte og evne til fysisk funktion | mestringsstrategier kan fokusere endnu mere på din samlede sundhedsfremme.

Læs evt mere om det under: Charlotte – hvad kan jeg hjælpe dig med?

Scroll to Top