Behandling af ischias smerter

Ischiassmerter er kendt for at være en meget ubehagelig lidelse med smerter strålende ned i benet, som kan ledsages af føleforstyrrelser og kraftnedsættelse. Tag godt hånd om det inden det bliver for slemt.

Hvis du har brug for hjælp til ischias, så kontakt FysioMind på Østerbro. Kontakt mig på telefon 61761816 eller book tid online.

Her får du en grundig undersøgelse, vejledning og øvelser til hvordan du bedst kommer gennem hverdagen med ischaissmerter.

 

Hvad betyder ischias?

Ischias er det græske navn for kroppens største nerve som løber gennem benet. Direkte oversat fra græsk betyder ischias ”til hoften / sædebenet”.

 

Iskiasnerven udspringer fra et større netværk af nerver i lænden/korsbenet. Nerven har et længere forløb, hvor den starter i ryggen og spreder sig til bagsiden af underkroppen. Fra dens udspring føres den gennem flere muskler i ballen og ned gennem baglåret. Hvert menneske har dermed to iskiasnerver – én på hver sin side af kroppen og forløbene er ens på begge sider.

 

Dens opgave er at overføre signaler gennem elektriske impulser fra hjernen og ud til muskler og alt andet i kroppen.

Man deler ofte ischias smerter op i nervesmerter eller refererede smerter.

Gode råd ved akutte ischias smerter

Hold dig i bevægelse

Variation og let bevægelse giver ofte den største lindring.

Lyt til din krop hvad den kan klare / undgå at forværre din smerte.

Undgå for kraftige stræk på nerven

I den akutte fase vil kraftige stræk blot irritere nerven yderligere.

 

Læg dig ned

Ved at ligge ned mindsker du kompressionskraften på ryggen og dermed også nerven. Et hårdt underlag som gulvet er typisk bedst.

Træk benene let op

I liggende stilling kan man ofte ”give mere plads til nerven” ved at bøje dine ben let op mod brystet eller læg dem på en stol.

Fakta om ischiassmerter

10-15%

Af rygsmerter skyldes nervepåvirkning
Ischias

Er vigtigt at få udredt for at finde årsagen  

 

Prognosen

Er god, men nerven tager tid om at hele

 

Vær OBS på

Muskelkraft, føleforstyrrelser og vandladning

Nervesmerter

Nervesmerter kaldes også neuropatiske smerter og opstår ved skade eller sygdom i nervesystemet

Ifm. iskiassmerter er skaden ofte på én eller flere af nerverødderne i lænden. Det mærkes ofte som brændende, stikkende, sviende eller jagende (elektrisk stød). 

Påvirkning af nerverødder kan ligeledes have konsekvenser for muskelkraften, sensibilitet, reflekser og øget følsomhed for stræk af benet. 

Det er vigtig at finde årsagen til nervesmerter, så man kan igangsætte den rigtige behandling. Nerven kan hele op igen, men det kan tage lang tid afhængig af skadens omfang.

Referede smerter

Referede smerter kaldes også forskudte smerter, fordi smerten føles et andet sted, end der hvor det egentlige stimulus udspringer fra

Det er en smertemekanisme, som ofte ses ifm. rygsmerter, hvor man kan have ondt i ballen eller ned på ydersiden/bagsiden af låret. 

Hold øje med at smerterne ikke stråler mere og mere ned i benet. Dette er et tegn på uhensigtsmæssig belastninger. 

Omvendt vil bevægelser eller stillinger som får smerten til at samle sig mod ryggen være et godt tegn – også selvom rygsmerten evt stiger i en periode.

 

Scroll to Top