McKenzie CERTIFICEREDE terapeuter

FYSiO Specialist Team har det højest opnåelige kompetenceniveau i Mekanisk Diagnostik og Terapi (McKenzie metoden). De fungerer ligeledes også som bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi; som undervisere og som censor i specialet.

Mekanisk Diagnostik og Terapi (MDT) –  i folkemunde kendt som McKenzie Metoden er en international anerkendt og veldokumenteret undersøgelses- og behandlingstilgang til folk med smerter. MDT (McKenzie Metoden) er anbefalet i både nationale og internationale retningslinjer inden for ryg- og nakke området.

 

MDT (McKenzie-Metoden) er en enestående og trinvis proces til at undersøge, behandle og forebygge problemer i dit bevægeapparat – dvs. kroppens muskel – og skelet system. Én af metodens klare kvaliteter er, at den ikke kun giver dig forståelsen for, men også redskaberne til, at du kan hjælpe dig selv – ikke kun med dit nuværende problem, men også forebyggende. Ét af hovedprincipperne i McKenzie Metoden er netop at gøre dig uafhængig af behandling via hjælp til selvhjælp.

En anden af de helt store fordele ved MDT (McKenzie), er at metoden når den anvendes af en dygtig fysioterapeut er i stand til at afdække prognosen og fortælle om fysioterapi overhovedet vil kunne afhjælpe din problemstilling.

Undersøgelse

Ved hjælp af en grundig og struktureret gennemgang af de hverdags ting og funktioner som du beretter er smertefulde eller smertelindrende for dig sammen med en efterfølgende undersøgelse af de led og muskler som smerten er relateret til stilles diagnosen og der laves en målrettet behandlingsplan som er tilpasset netop dig. Undersøgelsesmetoden sikrer dig optimal kvalitet og udbytte, og du får selv en indgående indsigt i, hvorfor du har ondt.

Behandling / Forebyggelse

Egen involvering skaber en indsigt og forståelse, som du til enhver tid vil kunne bruge fremadrettet i egen sundhedsfremmende indsats.

Kort sagt så repræsenterer MDT (McKenzie Metoden) en grundig, struktureret og yderst veldokumenteret undersøgelses- og behandlingstilgang, der tilpassen den enkelte person. Langt de fleste får rigtig gode resultater hermed. De som ikke vurderes at kunne have gavn heraf, kan hurtigt hjælpes videre til mere hensigtsmæssige udrednings- og behandlingsforløb.

Som certificerede McKenzie fysioterapeuter har FYSIO Specialist Team speciale i discusprolapser, ischias, ryg- og nakke og kæbe problemer m.fl.

 

FYSIO Specialist Team hjælper vi dig til at tage kontrollen over dine smerter og få et aktivt liv.

Kom af med din uvished og lær selv at håndtere, begrænse eller helt fjerne dine smerter med målrettet træning i form af få, simple øvelser og strategier tilpasset netop din problemstilling.

Scroll to Top