Hvad er en muskuloskeletal fysioterapeut?

Muskuloskeletal Fysioterapi, er den del af fysioterapien, som specielt beskæftiger sig med undersøgelse, diagnostik og behandling af ryg- og nakkebesvær samt led- og muskelgener i kroppen i øvrigt.

Kerneområdet i Muskuloskeletal Fysioterapi er kroppens biomekaniske forhold – dvs. forhold angående led, knogler, sener, muskler, nervesystem og bindevævs funktioner samt disses indbyrdes påvirkninger – relateret til muskuloskeletale lidelser.

Muskuloskeletal Fysioterapi er synonymt med Manuel Terapi, som er den oprindelige og hidtil nok mest kendte benævnelse.

Hvad er der galt?

Den muskuloskeletale fysioterapeut udfører en specialiseret undersøgelse der har til hensigt at finde årsagen til dit problem. Denne undersøgelse indeholder en uddybende samtale om din problemstilling samt en specifik undersøgelse af dine led, muskler og nerver. Dette vil initialt munde ud i en hypotese og en behandlingsstrategi/plan.

Du vil blive informeret omkring hele undersøgelsen, så du opnår en god forståelse af dit problem samt hvordan det skal håndteres.

Såfremt den muskuloskeletale fysioterapeut vurderer at der kan være andre årsager til dine symptomer og som kræver andre undersøgelser, vil egen læge blive underrettet således der kan tages stilling til din videre udredning.

Hvor lang tid vil det vare?

På baggrund af undersøgelsen vil den muskuloskeletale fysioterapeut lave en vurdering af hvor lang tid der vil gå før du opnår bedring samt fuld funktion. Dette indebære også hvad du kan forvente i og af processen til at nå dit/dine mål samt hvad du kan forvente af de behandlingstiltag som igangsættes.

Hvad kan en muskuloskeletal fysioterapeut gøre?

En muskuloskeletal fysioterapeut er specialiseret i diagnosticering og behandling af lidelser/tilstande knyttet til kroppens led, muskler og nerver.

Fysioterapeuten kan anvende specielle metoder til at forbedre leddenes funktion – dette kaldes mobilisering eller manipulation samt aktivering eller afspænding af muskler som ikke fungerer efter hensigten.

Her sættes fokus på en stærk fælles alliance (team-arbejde) – og retningsspecifikke øvelser der skaber balance ved blandt andet at mindske dine smerter og genvinde din funktion ved at omsætte viden til handling, men udgangspunkt i dine mål.

Hjælp til selvhjælp i processen er essentiel for at opnå et godt resultat. Her fokuserer vi fælles på hvilke redskaber der er udslagsgivende for dig, således du opnår egenkontrol. Det kan være: Holdningskorrektion, øvelser, information og vejledning om hvad smerter betyder og hvordan du bør forholde dig dem. Hvordan du kan modificere belastninger som vedligeholder dine symptomer. Hvordan du kan optimere og øge dine muskler og leds kapacitet til at håndtere bevægelse og belastning.

Se beskrivelsen af specialet hos Dansk Selskab for Fysioterapi her.

Scroll to Top