Jeg underviser på videreuddannelsesforløb, kurser og supervision indenfor Mekanisk Diagnostik og Terapi.

Derudover er jeg censor på special eksamen ”credential-examination” (Cert. MDT) på uddannelsen for Mekanisk Diagnostik og Terapi her i Danmark for fysioterapeuter som vælger at specialisere sig undersøgelse, diagnostik og behandling af kroppens led og muskler med stor fokus på rygsøjleproblemstillinger. Dertil underviser jeg på grunduddannelsen for fysioterapi ved Københavns Professionshøjskole (KP) i lovgivningen om journalisering og refleksion.

Jeg har afholdt flere ind-og udlands workshops / foredrag om den helhedsorienterede tilgang til patienten Bio PsykoSociale Alliance og Mestrings arbejde

Qva min specialist kompetence i Muskuloskeletal Fysioterapi, min Master i Trivsels- og Ressource psykologi med afsæt i Positiv Psykologi og mit MasterClass niveau i Feedback Informed Treatment (FIT) som er et evidensbaseret dialog og evalueringsredskab med henblik på at forbedre kvaliteten og effektiviteten af den terapeutiske indsats ved involvering af patienten har jeg bl.a. i min masterafhandling fra 2015 undersøgt hvad der skaber effekt i fysioterapi praksis ved at sikre patientens stemme i en ICF kontekst.

Dette danner nu danner grundlag for en ny og anderledes måde for tværfaglig involvering. Metoden er en BioPsykoSocialAlliance og Mestrings forståelsesmodel. Der inddrager både det medicinske og det humanistiske paradigme. Hvert paradigme har sin egen forståelsesramme og metoder. Det er min passion at bygge bro på tværs af paradigmer og forståelsesrammer for at sikre en helhedsorienteret tilgang med patienten i centrum.

På baggrund af ovenstående har jeg har været med til at udvikle og etablere en klinisk database i samarbejde med ”Open Fit” (OpenFIT (openfitapp.com)). Dette giver mulighed for effektmålsanalyse inden for alle parametre således at den enkelte kliniker/behandler ved hjælp af formativ assessment kan tilrettelæge dagens session ud fra patientens målinger. En fuldt ud transperant tilgang for såvel terapeuten som patienten, der highliter både vigtige barrierer som udviklingspotentialet – en powerfulll banebrydende og effektiv metode, der gør forskel for mennesker med tilbagevendende og/eller komplekse fysiske problemer. En database du også kan få adgang til!

                 

På baggrund af ovenstående afholder jeg individuelt tilrettelagte workshops / kurser efter nærmere aftale. Workshops kan også tilrettelægges som et kontinuerligt forløb med fokus på særlige felter ud fra din / klinikkens ønsker og behov.

For booking af Workshop på din klinik / arbejdsplads 

For aftale om individuelt tilrettelagte workshops kontakt Charlotte venligst på telefon: 61761816 eller på mail@fysiospecialistteam.dk 

Scroll to Top